អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា
News

កិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃកម្មវិធីសិក្ខាសាលា និងសិក្សាកិច្ចសហការបន្តរវាង អ.ក.ជ.ប.អ. និងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ អ.ក.ជ.ប.អ. បានបើកកិច្ចប្រជុំវាយតម្លៃលើកម្មវិធីសិក្ខាសាលា និងសិក្សាកិច្ចសហការបន្ត រវាង អ.ក.ជ.ប.អ និងសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាព លោក ប្រុញ សុភាណា អគ្គលេខាធិការរង នៃ អ.ក.ជ.ប.អ. និងលោកបណ្ឌិត ញ៉ សញ្ញេ អនុប្រធានទទួលបន្ទុកការិយាល័យសិក្សា នៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ក្នុងគោលបំណង ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសាកលវិទ្យាល័យ និង អ.ក.ជ.ប.អ. ព្រមទាំងបញ្ជៀបចំណេះដឹងដល់និស្សិត ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចការងារ និងគោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗ ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា និងយន្តការនៃការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

Related posts

កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន ប្តេជ្ញាពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ទាំងក្នុងក្របខណ្ឌទ្វេភាគី និងអាស៊ាន

Admin

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារ ជួបតំណាងធនាគារពិភពលោក ពិភាក្សាពីការអភិវឌ្ឍជំនាញ ដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារសម្រាប់យុវជន

Admin

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា បានសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA) រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលអនឡាញ ស្តីពីជំនាញទន់ (Soft Skill) សម្រាប់យុវជន

Admin